torsdag 30. november 2017

Workshop på Hornøya - avlysning


Sist sommer gikk det et steinsprang på Hornøya. Stien ble da stengt av sikkerhetsgrunner, og i påvente av en geologisk befaring.

Tidligere signaler tydet på at nødvendige utbedringer ville bli gjort i løpet av høsten så stien kunne åpnes til neste sesong. Det har ikke skjedd.

For et par uker siden kom en geolograpport som konkluderte med at det er stor fare for nye ras. Det er ennå ikke tatt noen avgjørelse om hvilke utbedringer som skal gjøres, men det som sies er at det nå er for sent å gjøre noe før neste hekkesesong.

Stien fra fuglefjellet og opp til fyret vil derfor fortsatt ha ferdselsforbud.

 
I og med at vi ikke kan bevege oss mellom fuglefjellet og fyret vil det være umulig å gjennomføre workshop som tenkt. Det riktige vil derfor være å avlyse de planlagte workshops for 2018. Det skjer med tungt hjerte og triste øyne.

 
 Men det er ny sesong i 2019. Da går det an å håpe på at nødvendige sikringstiltak og utbedringer er gjort og stien åpnet.

Så jeg regner med å kunne si: Velkommen til workshop i 2019.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar