fredag 31. januar 2014

tirsdag 28. januar 2014

Hvor går jeg?

For en stakkar fra det ødslige karrige nord er det forvirrende å gå rundt i skogen. Jeg ser jo knapt hvor jeg er. Langt mindre kan jeg se hvor jeg skal. Hitover? Eller ditover? Trær i alle retninger. Alt er jo bare trær, - og grønt, -og vått - og mørkt.
Eller? Er de noe mer der?
Nei, takke meg til de store vidder, hvor blikket får hvile når det har tatt seg til horisontlinjen langt der borte. Der er alt så enkelt. Utfordringer? Nei, det kan være for andre.