torsdag 23. juni 2011

Workshop i naturfoto

Har du hørt om Kvikkjokk? Ikke det?
Kvikkjokk er et lite sted i nord-Sverige, ved vegs ende i det største villmarksområdet i Norden. Her reiser majestetiske fjell på over 2000m seg innover mot det myteomspunnende Sarek i nord og norskegrensen i vest. I de skogbevokste dalgangene finnes et rikt fugleliv, og her rusler Skandinavias største bestand av de store rovdyrene rundt. Den som vandrer her må ikke bli overrasket over å møte på både elg og bjørn.


Første gangen jeg kom til dette området ble jeg påminnet om bilder jeg har sett fra Alaska. Brede dalganger med elver, sjøer og tynne graner mot høye fjell var ulikt andre landskaper jeg hadde sett i Norden. Siden har det blitt mange turer hit, både i sommer og vinterhalvåret.I disse spennende omgivelsene, når høstfargene er på sitt mest intense, holder jeg en fotoworkshop i september. Målet er å gi deg inspirasjon, lære deg å se motiver og fototeknikk. Kort sagt å hjelpe deg til å bli en bedre fotograf, som kan skape bedre bilder med et eget uttrykk. Det gjør vi gjennom forelesninger og varierte ekskursjoner i en mangfoldig natur med innlagte øvelser og veiledning underveis.


Workshopen består av to uavhengige deler, og man kan velge å delta på bare en eller begge.

Del 1, 11-14 september:
Vi gjennomgår grunnleggende tekniske begreper, og grunnleggende elementer rundt komposisjon og det å skape bilder. Du vil få øve på å fotografere landskap i ulike lysforhold, og du lærer å ta kontroll over ditt kamera.
Passer for alle, men er spesiellt rettet inn mot nybegynnere og de som synes det er på tide å lære litt grunnleggende om foto.

Del 2, 15-18 september:
Mer konsentrert rundt det å skape gode bilder. Videreføring av komposisjon, og utdypende om teknikk. Lær å ta gode naturbilder. Tanker og refleksjoner om det å fotografere og hva som er et godt bilde. Hvordan utvikle et bildesyn. Hvordan oppfatter vi bilder, og hvordan oppfatter andre personer våre bilder?


Felles for begge er at vi på dagtid vil være mye ute for å fotografere. Ekskursjonene vil gi deg fine naturopplevelser. Vi drar både til deltaet, det store våtmarksområdet der elvene Kamajokk og Tarraätno møtes, inn i skogene og opp på snaufjellet med utsikt mot Sarek, fjellene og landskapet rundt. Mest trolig foregår det også samling og merking av rein på fjellet dit vi drar.

På kveldstid er det forelesninger, bildevisninger og sosialt samvær. Her vil du også få mulighet til å vise dine egne fotografier og få tilbakemelding. Hvis kveldene er klare vil det være gode muligheter for å fotografere nordlys. Du vil selvsagt få instruksjon i hvordan du tar nordlysbilder.

Overnatting, måltider og forelesninger på Kvikkjokk fjellstasjon, med unntak av lunsj som gjerne vil være ute i naturen.
Spørsmål om selve workshopen kan rettes til meg: bjarne@riesto.no
Er i Sarek til ca. 2/7 så ikke regn med noe svar før den tid.

Informasjon om pris og påmelding skjer til Kvikkjokk Fjellstasjon: http://www.kvikkjokkfjallstation.se/tirsdag 21. juni 2011

Fugler i viddelandskap

Lav sol, en vidde som har fått et grønnskjær, litt fugleliv:


Fjelljo
Heilo


Fjelljo


onsdag 1. juni 2011

Midnattsbue

Når lyset er lavt blir buen høy.
Vårnatt med lav sol i nord, en regnbyge som sakte blir forbi i sør, vid horisont og en fotograf som står på noenlunde samme sted i en times tid. Da kan resultatet bli noe sånt som dette. Eller eventuellt noe helt annet...